» INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI do Klubu Dziecięcego w Suchożebrach na rok szkolny 2021/2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI do Klubu Dziecięcego w Suchożebrach na rok szkolny 2021/2022

Informuję, że rekrutacja dzieci do Klubu Dziecięcego w Suchożebrach będzie odbywała się zgodnie z harmonogramem przyjętym w Statucie placówki, tj. w dniach od  1 marca 2021 r. do 20 marca  2021 r.

Wymaganą dokumentację (kartę zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego w Suchożebrach oraz załączniki) należy złożyć w wersji papierowej w zaklejonej kopercie z napisem „Klub Dziecięcy w Suchożebrach – rekrutacja 2021/2022” do przygotowanej w tym celu urny umieszczonej przy wejściu do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach.

 

                                                                                           Elżbieta Żelazowska
                                                                                                 Kierownik
                                                                              Klubu Dziecięcego w Suchożebrach

W załączeniu:

  1. Zasady i terminy naboru do Klubu Dziecięcego w Suchożebrach.
  2. Karta zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego w Suchożebrach.
  3. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Klubu Dziecięcego.