Dzień Solidarności z Ukrainą

  10 marca 2022 r. w szkole odbył się Dzień Solidarności z Ukrainą.

Szkolne Koło Wolontariatu prowadziło sprzedaż ciasta w Kawiarence. Pyszne słodkości cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie się w organizację Kawiarenki.

Natomiast szkolna grupa teatralna Ulańce wystawiła biletowane przedstawienie „Bajki dla potłuczonych” dla uczniów klas 0-8. Młodzi aktorzy zaprezentowali znane bajki w nowych wersjach. Podczas przedstawienia publiczność bawiła się świetnie.

Dzień Solidarności z Ukrainą przypomniał całej społeczności szkolnej, że jesteśmy drużyną i działając wspólnie możemy zrealizować nasze cele.
Ze sprzedaży ciasta oraz biletów na przedstawienie uzyskano kwotę 3 551,06 zł ( trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych sześć groszy. Kwota została przekazana Caritas Diecezji Siedleckiej na pomoc Ukrainie.