#LaboratoriaPrzyszłości – długopis 3D

Podczas Treningu Umiejętności Społecznych korzystaliśmy z nowoczesnych pomocy dydaktycznych – długopisów 3D. Uczeń podsumowując zajęcia stwierdził, że była to super lekcja – inna niż wszystkie. Praca z długopisami 3D na lekcjach stanowi nie tylko atrakcyjną metodę pracy, ale wyzwala dobre emocje, które wspomagają proces uczenia. Używanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych umożliwia łączenie teorii z praktyką. Efekty pracy ucznia są natychmiastowe. Uczeń sam doświadcza poczucia sprawstwa.

Dzięki długopisom 3D uczeń ćwiczył swoją cierpliwość, kształcił precyzję oraz dokładność. Rozwijał kreatywność, wyobraźnię przestrzenną i artystyczną. Praca na lekcji z długopisami 3D uczy planowania i organizacji działań Długopis 3D wymusza na uczniu odpowiedni chwyt pisarski, ćwiczy sprawność manualną. Zajęcia z użyciem długopisów motywują do realizacji własnych pomysłów, rozwijają zainteresowania Dzięki nowym bodźcom uczniowie przyswajają zdecydowanie więcej informacji i na dłużej je zapamiętują. Na zajęciach powstały trójwymiarowe modele emotikonów oraz nazwy emocji. Zachęcamy do korzystania z kreatywnych pomocy dydaktycznych w procesie edukacyjno- terapeutycznym w 3D.