Dyrekcja ZSP w Suchożebrach informuje, że egzaminy gimnazjalne odbędą się zgodnie z terminami podanymi przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W dniach 10 – 12 kwietnia uczniowie klas III powinni zgłosić się do szkoły o godzinie 8.00. Autokar rano kursuje zgodnie z planem. Powrót uczniów po egzaminach przewidziany około godziny 13.00.