Opłaty Szkoła Podstawowa

Szanowni Rodzice !

Opłata za obiady klas I –VIII za luty 2024r. wynosi:

21 dni * 5zł = 105 zł

Wpłatę należy pomniejszyć o zgłoszoną liczbę nieobecności dziecka w styczniu.

Prosimy o dokonanie płatności w terminie do 10.02.2024r.

Nr konta : 42 9221 0000 0130 0215 2000 0710

Rezygnacja z obiadów do godziny 7.30 danego dnia.

 


Obiad – 5

Oddział przedszkolny – podwieczorek 1,80

Oddział przedszkolny pobyt  – 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę po godz. 13.00


Stawki obowiązują od 1 października 2023r.