Kadra

Przydział wychowawstw i zajęć na rok szkolny 2022/2023

1. Żelazowska Elżbieta Dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego
2. Bajera Renata Wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
3. Sikorska Małgorzata Wychowawca grupy Oa, oddział przedszkolny
4. Rudnicka Mariola Wychowawca grupy Ob, oddział przedszkolny
5. Parapura Jolanta Wychowawca kl. I, edukacja wczesnoszkolna
6. Pazulak Małgorzata Wychowawca kl. IIa, edukacja wczesnoszkolna
7. Krupa Beata Wychowawca kl. IIb, edukacja wczesnoszkolna
8. Kowalczyk Janina Wychowawca kl. IIIa, edukacja wczesnoszkolna,
9. Bastecka Ewa Wychowawca kl. IIIb, edukacja wczesnoszkolna
10. Bloch – Nabiałek Anna Wychowawca kl. IVa, nauczyciel wspomagający kl. IVa
11. Rajkowska Grażyna Wychowawca kl. IVb, nauczyciel przyrody, geografii,  informatyki
12. Ostanek Edyta Wychowawca kl. V, nauczyciel języka angielskiego
13. Gadomska Magdalena Wychowawca klasy VIa, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie,
14. Tarach Beata Wychowawca kl. VIb, nauczyciel matematyki
15. Kowalczyk Dorota Wychowawca klasy VII, nauczyciel biologii, chemii, wdż, wychowania fizycznego
16. Litwiński Robert Wychowawca kl. VIII, nauczyciel wychowania fizycznego
17. Kazimierczak Ewa Nauczyciel języka polskiego
18. Bortnowska Aldona Nauczyciel języka polskiego
19. Strychalska Barbara Nauczyciel języka angielskiego
20. Mazurek Joanna Nauczyciel języka niemieckiego
21. Pluciak Joanna Nauczyciel fizyki
22. Rostkowski Grzegorz Nauczyciel muzyki, plastyki, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa
23. Ks. Tomaszewski Paweł Nauczyciel religii
24. s. Skorupska Teresa Nauczyciel religii
25. Jakimowicz Artur Nauczyciel wychowania fizycznego
26. Redzik Agnieszka Nauczyciel wspomagający kl. VII, pedagog
27. Kamińska Anna Nauczyciel wspomagający kl. I, pedagog specjalny
28. Kowalska Elżbieta Nauczyciel – logopeda
29. Jaciuk Magdalena Nauczyciel – bibliotekarz
30. Krzyżanowska Beata Wychowawca świetlicy
31. Pałka Małgorzata Wychowawca świetlicy
32. Zielińska Aneta Nauczyciel wspomagający Ia
33. Kryńska Ewelina Nauczyciel wspomagający Ib
34. Filipek Edyta Nauczyciel wspomagający VIb
35. Wcisłak Katarzyna Psycholog