Obiady

Szanowni Rodzice !

Opłata za obiady klas I –VIII za grudzień 2023r. wynosi:

16 dni * 5zł = 80zł

Wpłatę należy pomniejszyć o zgłoszoną liczbę nieobecności dziecka w listopadzie.

 

Prosimy o dokonanie płatności w terminie do 10.12.2023r.

Nr konta : 42 9221 0000 0130 0215 2000 0710

Rezygnacja z obiadów do godziny 7.30 danego dnia.


HARMONOGRAM KORZYSTANIA Z OBIADÓW

 


 

 

JADŁOSPIS 01.12.2023r. – 29.12.2023r.

 


JADŁOSPIS 02.11.2023r. – 30.11.2023r.

 


ALERGENY

 


 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 


 

KARTA ZGŁOSZENIA NA OBIADY