Dyrekcja ZSP w Suchożebrach informuje, że egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z terminami podanymi przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W dniach 15 – 17 kwietnia uczniowie klasy VIII powinni zgłosić się do szkoły o godzinie 8.00. Autokar rano kursuje zgodnie z planem. Powrót uczniów po egzaminach jest również przewidziany.