» Podsumowanie osiągnięć w roku szkolnym 2018/2019

Podsumowanie osiągnięć w roku szkolnym 2018/2019

W dniu 14 czerwca 2019 r. odbył się apel, podczas którego uhonorowano uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach, wysokie wyniki w sporcie, a także za pracę na rzecz wolontariatu, samorządu uczniowskiego i w wielu innych dziedzinach.