» Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

Dzień 3 listopada 2017 r. był ważny dla naszych pierwszoklasistów i ich rodziców.

Tego dnia odbyła się w szkole uroczystość Ślubowania  Pierwszoklasistów. Co roku budzi ona wiele emocji wśród dzieci, nauczycieli i oczywiście samych  rodziców. Czterdziestu dziewięciu uczniów klas Ia i Ib  zostało pasowanych na ucznia.

Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną, podczas której pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie i pasowanie na ucznia. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania dokonała  Dyrektor Szkoły – pani Elżbieta Żelazowska . W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Suchożebrach.

Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: wójt Gminy Suchożebry – pan Jacek Świrski, Sekretarz Gminy Suchożebry – pani Agnieszka Rawa, rodzice, koleżanki i koledzy z klasy drugiej i trzeciej, dzieci z oddziału przedszkolnego i wychowawcy.

Wszyscy zaproszeni goście przybyli z prezentami. Pierwszoklasiści otrzymali odblaski, by byli bardziej widoczni i bezpieczni na drodze, legitymacje szkolne, dyplomy, zakładki do książek, dzwonki diatoniczne, balony, długopisy i ołówki, aby pięknie pisać pierwsze słowa.

W sali na uczniów czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.