» Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja to ważne dla Polaków święto. W XVII wieku państwo polskie przeżywało poważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba, walki wewnętrzne niszczyły kraj, w rzeczywistości rządzili magnaci. Jednak w naszej historii nie brakowało ludzi,  dla których ojczyzna stanowiła najwyższą wartość. Uchwalona przez Sejm Wielki konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą.

Dla podkreślenia rangi tej rocznicy uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Alicji Stańczuk i pani Krystyny Łazowskiej przygotowali program słowno – muzyczny poświęcony temu doniosłemu wydarzeniu. Na tle dekoracji akcentującej nasze barwy narodowe przypomnieli, co wydarzyło się 3 maja 1791 roku. Była to bardzo interesująca lekcja historii nacechowana głębokim patriotyzmem. Pan Grzegorz Rostkowski przygotował oprawę muzyczną uroczystości. Całość została wzbogacona polonezem w wykonaniu uczniów klasy III naszego gimnazjum.