» Żegnaj lato na rok!

Żegnaj lato na rok!

W piątek 21 września na szkolnym placu zabaw odbyła się impreza Święto Pieczonego Ziemniaka. Były występy artystyczne, ziemniaczane gry i zabawy dla przybyłych rodziców i dzieci, nie tylko z klasy II b, ale i ich rodzeństwa, głównie z przedszkola. Nie zabrakło też – zgodnie z nazwą imprezy – ziemniaczanych poczęstunków i wspólnego pieczenia ziemniaków! Spotkanie było doskonałą okazją do rodzinnej integracji na pożegnanie lata.