» „ Śpiewajmy Jezusowi”

„ Śpiewajmy Jezusowi”

24 stycznia 2019r. odbędzie się w naszej szkole konkurs kolęd i pastorałek „Śpiewajmy Jezusowi”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas O- IV szkoły podstawowej. Cele konkursu to kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i ich upowszechnianie poprzez podtrzymanie obyczaju śpiewu kolęd i pastorałek oraz wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: soliści oraz grupy. Uczestnicy przygotowują i wykonują jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim.

Serdecznie zapraszam uczniów do udziału w konkursie.

Edyta Filipek