» Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

Dnia 24 września  2019 r. o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas O – VIII szkoły podstawowej.

Oddział Przedszkolny

Gr. OA p. Parapura sala 102

Gr. OB p. Stańczuk sala 101

Szkoła Podstawowa

Klasa IA p. Sikorska sala 106

Klasa IB p. Chaciak sala 105 świetlica

Klasa II p. Krupa sala 103

Klasa IIIA p. Bastecka sala 2 w przedszkolu

Klasa IIIB p. Kowalczyk Janina sala 201

Klasa IV p. Kowalczyk Dorota sala 214

Klasa V p. Litwiński sala 205

Klasa VIA p. Rajkowska sala 116

Klasa VIB p. Jakimowicz sala 111

Klasa VIIA p. Ostanek sala 210

Klasa VIIB p. Strychalska sala 209

Klasa VIII p. Tarach sala 208