» Bądź bezpieczny na drodze

Bądź bezpieczny na drodze

Dnia 30 września w naszej szkole odbył się Apel Profilaktyczny związany z bezpieczeństwem w szkole i poza nią z udziałem zaproszonych gości: funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Grupy Polskich Składów Budowlanych.

Uczniowie młodszych klas pod kierunkiem p. Alicji Stańczuk i p. Jolanty Parapury zaprezentowali część artystyczną na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie klasy 0-VIII z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w prelekcjach prowadzonych przez Policję. Głównym celem apelu było przypomnienie i pogłębienie wiedzy o przepisach i zasadach poruszania się po drogach, rozwijanie u uczniów odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych oraz wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach.

Uczniowie dowiedzieli się m. in. dlaczego warto stosować elementy odblaskowe, jak bezpiecznie podróżować w samochodzie, czy jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię oraz poruszać się po niej.