» Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

Dnia 21 listopada 2019 r. o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klas O – VIII szkoły podstawowej.
Oddział Przedszkolny
Gr. OA p. Parapura sala 102
Gr. OB p. Stańczuk sala 101
Szkoła Podstawowa
Klasa IA p. Sikorska sala 105 świetlica
Klasa IB p. Chaciak sala 106
Klasa II p. Krupa sala 2 w przedszkolu
Klasa IIIA p. Bastecka sala 103
Klasa IIIB p. Kowalczyk Janina sala 116
Klasa IV p. Kowalczyk Dorota sala 214
Klasa V p. Litwiński sala 205
Klasa VIA p. Rajkowska sala 201
Klasa VIB p. Jakimowicz sala 111
Klasa VIIA p. Ostanek sala 209
Klasa VIIB p. Strychalska sala 210
Klasa VIII p. Tarach sala 208