» Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto obchodzone corocznie 5 grudnia ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku. Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XIX wieku zaczęły pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne, skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF. W Polsce wolontariat jest mniej powszechny niż na Zachodzie, w dużej mierze z powodu braku odpowiednich inicjatyw w czasach PRL-u. Sytuacja ulega jednak wyraźnej poprawie od lat 90., kiedy zaczęły powstawać liczne organizacje pozarządowe. Dziś na terenie kraju istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami.

W naszej szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu, którego opiekunem jest pani Magdalena Gadomska. Wolontariusze angażują się w różnorodne akcje charytatywne. W bieżącym roku szkolnym przeprowadzili zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska w Sokołowie Podlaskim, zbierali artykuły szkolne dla dzieci z Afryki oraz pluszowe misie dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy. Wzięli również udział, jak co roku w akcji „ Szlachetna Paczka”.