» INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021 w Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Suchożebrach

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach informuje, iż w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością ograniczenia pracy szkoły, rekrutacja dzieci do przedszkola i szkoły podstawowej będzie odbywała się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący (od 09.03.2020 r. do 27.03.2020 r.) w wersji papierowej i elektronicznej.

Wymaganą dokumentację (kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola, kartę zgłoszenia dziecka do szkoły oraz załączniki) można złożyć:

  1. W wersji papierowej – w ZSP w Suchożebrach do przygotowanej w tym celu urny,             w zaklejonej kopercie z napisem „Rekrutacja 2020/2021” –  od poniedziałku  do   piątku, w godz. od 8.00 do 12.00  lub
  2. W wersji elektronicznej (skan lub zdjęcie dokumentów) – dokumenty należy przesłać na adres zspsuch@wp.pl z możliwością późniejszego dostarczenia oryginałów.