» Zajęcia w szkole

Zajęcia w szkole

W związku ze stopniowym przywracaniem stacjonarnej pracy szkół od 25 maja 2020 roku w naszej szkole umożliwiamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I – III, konsultacje dla uczniów klas VIII oraz zajęcia rewalidacyjne. Od 1 czerwca 2020 r. chętni uczniowie ze wszystkich klas będą mogli korzystać z konsultacji przedmiotowych.

Wyżej wymienione zajęcia będą organizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.50 – 15.00. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest złożenie pisemnego wniosku przez rodziców/prawnych opiekunów.

W czasie prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.

Wnioski do pobrania:

Deklaracja udziału w zajęciach rewalidacyjnych – SP

Deklaracja udziału w zajęciach rewalidacyjnych – PRZEDSZKOLE

Deklaracja udziału ucznia klas I – III w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych

Deklaracja udziału ucznia klasy VIII w konsultacjach przedmiotowych

Deklaracja udziału ucznia klas IV – VII w konsultacjach przedmiotowych