» Zwrot nadpłaty za obiady

Zwrot nadpłaty za obiady

W związku z przejściem na nauczanie zdalne od 12 marca 2020 r. dzieciom przysługuje zwrot nadpłaconej kwoty za wyżywienie. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, proszę wypełnić wniosek o zwrot nadpłaty i dostarczyć do szkoły do 3 lipca 2020. Wniosek można również wypełnić elektronicznie, zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres zspsuch.sekretariat@wp.pl (ważny jest podpis wnioskodawcy). Informacji dotyczącej kwoty zwrotu udzielamy telefonicznie pod numerem 25 6314506. Rodzic rozlicza wszystkie swoje dzieci na jednym wniosku.

Wniosek do pobrania tutaj >>>>>