» Nauczanie zdalne w klasach IV – VIII

Nauczanie zdalne w klasach IV – VIII

Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1870) od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Suchożebrach będą realizowali naukę w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie z wymienionych klas  będą łączyli się codziennie z nauczycielami za pomocą aplikacji TEAMS, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Szczegółowe informacje dotyczące lekcji zdalnych będą umieszczane na bieżąco w LIBRUSIE.

Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Suchożebrach będą realizowali obowiązek nauki w szkole, w formie stacjonarnej. W formie tradycyjnej będą pracowały również oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Suchożebrach oraz Przedszkole Publiczne w Suchożebrach.

W okresie od 24.10.2020 r. do 08.11.2020 r. w szkole będzie działała świetlica szkolna zgodnie z wcześniej przyjętym planem.

Zajęcia rewalidacyjne i zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą odbywały się zgodnie z ustalonym planem.

Dla dzieci w przedszkolu oraz uczniów kl. 0 – III przygotowywane będą w szkole obiady.

Nauczyciele klas IV – VIII będą realizowali nauczanie zdalne łącząc się z uczniami ze szkoły.

Z poważaniem

Elżbieta Żelazowska

Dyrektor

ZSP w Suchożebrach