» ,,Wcielam się w postać z obrazu”

,,Wcielam się w postać z obrazu”

W  listopadzie 2020 r.  koło artystyczne klasy III realizowało projekt zdalny:

                                        ,,Wcielam się w postać z obrazu”.

 Zadaniem uczestników było:

  • wyszukanie potrzebnych materiałów związanych z malarstwem,   motywem dziecka, kobiety w malarstwie
  • wybranie obrazu do zadania, podanie tytułu i autora, przygotowanie rekwizytów
  • charakteryzacja do  wybranej postaci  z obrazu
  • wykonanie zdjęcia z pomocą rodziców i przesłanie do nauczyciela
  • przygotowanie przez nauczyciela albumu w formie prezentacji PP z przysłanych zdjęć

 Podsumowaniem projektu była  prezentacja albumu klasie i rodzicom na spotkaniu w dniu 01.12.2020 r.