» Najpiękniejsza szopka z klocków Lego

Najpiękniejsza szopka z klocków Lego

W dniach 10.12 – 22.12.2020 r. w klasie III odbył się zdalny konkurs świąteczny ,,Najpiękniejsza szopka z kloców Lego”
Celem konkursu było:
– kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
– rozwijanie wyobraźni przestrzennej poprzez konstruowanie i budowanie na zadany temat
– rozwijanie umiejętności wykorzystania zabawek do tworzenia nowych konstrukcji.
Uczniowie zostali zapoznani z kryteriami konkursu. Ich zadaniem było wykonać szopkę, wykorzystując dostępne w domu zestawy klocków, sfotografować swoją pracę i przesłać zdjęcie do nauczyciela. Wszyscy wykonali ciekawe prace wykazując się pomysłowością i wyobraźnią. Zakodowane zdjęcia oceniała Komisja Konkursowa – rodzice z Trójki Klasowej w składzie:
– Pani Joanna Rzymowska
– Pani Agata Litwiniak
– Pani Agnieszka Strus
Wyróżniono 10 najpiękniejszych szopek.
W dniu 18.01.2021r. podczas nauki stacjonarnej odbyło się podsumowanie konkursu.
Uczniowie otrzymali nagrody za swoje piękne prace, Fundatorem nagród byli rodzice uczniów klasy III.