» Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Suchożebrach

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Suchożebrach

   Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach informuje, że rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Suchożebrach oraz do Szkoły Podstawowej w Suchożebrach będzie odbywała się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący, tj. w dniach od 08.03.2021 r. do 29.03.2021 r.

   Wymaganą dokumentację (karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, kartę zgłoszenia dziecka do szkoły, deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz załączniki) należy złożyć w wersji papierowej – w zaklejonej kopercie z napisem „rekrutacja 2021/2022” do przygotowanej w tym celu urny umieszczonej przy wejściu do  Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach.

                                                                                   Elżbieta Żelazowska

                                                                                            Dyrektor
                                                                                  ZSP w Suchożebrach

W załączeniu:

  1. Zasady naboru do przedszkola.
  2. Terminy przeprowadzania rekrutacji do przedszkola.
  3. Zasady rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej.
  4. Terminy przeprowadzania rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej.
  5. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.
  6. Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
  7. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.
  8. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola
  9. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (zerówka).
  10. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej.