7 kwietnia 2021

Wyniki rekrutacji

Lista dzieci przyjętych do klasy I Lista dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Lista dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w Przedszkolu Publicznym Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia …