Organizacja pracy w Zespole Szkół Publicznych w Suchożebrach od 19 kwietnia

Od 19.04.2021 r. zostaje otwarte Przedszkole Publiczne w Suchożebrach oraz Klub Dziecięcy  w Suchożebrach. Na zajęcia mogą również uczęszczać dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Suchożebrach. Uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Suchożebrach nadal będą uczyli się zdalnie, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) oraz prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Na terenie szkoły będą realizowane, na wniosek rodziców, zajęcia dla uczniów klas I – VIII  szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Wznowione zostają:
1) konsultacje dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty,
2) zajęcia sportowe dla uczniów klasy VII B