Bezpieczna droga do przedszkola – poznajemy zasady ruchu drogowego

We wrześniu w naszym przedszkolu rozpoczął się cykl zajęć związanych z bezpieczeństwem na drodze. Dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Wszystkie grupy wyszły na pobliskie skrzyżowanie, aby obserwować ruch drogowy i uczyć się poprawnego przechodzenia przez jezdnię. Umiejętność rozpoznawania znaków drogowych ćwiczyliśmy na naszym szkolnym placyku manewrowym. W trakcie zajęć wykorzystaliśmy prezentacje multimedialne, dzięki którym dzieci poznały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na jezdni. Powstało również wiele interesujących prac plastycznych, które dzieci robiły z wielkim zaangażowaniem.

Życzymy bezpiecznej drogi.