Spotkanie z policjantem

W dniu 14 listopada odbyło  się  spotkania  uczniów z funkcjonariuszem  Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Tematem prelekcji było „Bezpieczeństwo”.  Młodszym dzieciom  przypomniano o zasadach bezpiecznego zachowania w domu, szkole oraz na drodze. Ważnym elementem spotkania z uczniami starszymi była dyskusja na temat korzystania z Internetu i portali społecznościowych. Funkcjonariusz KMP uświadamiał młodzież jakie konsekwencje niesie za sobą pochopne i nieodpowiedzialne korzystanie z Internetu, przypomniał czym jest cyberprzemoc, jak grozi odpowiedzialność karna za stosowanie jej.  Uświadomił uczniów do jakich przykrych konsekwencji może ona doprowadzić. Przemoc rówieśnicza w cyberprzestrzeni  stała się w ostatnich latach poważnym problemem społecznym. Specyfika Internetu i telefonów komórkowych powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić.

Dla uczniów naszej szkoły była to interesująca lekcja, ucząca odpowiedzialności i ostrożności w codziennym korzystaniu z portali społecznościowych.