Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda”

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda”, pod patronatem honorowym Wójta Gminy Suchożebry. Wydarzenie skierowane jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I- VIII ZSP w Suchożebrach, dzieci z punktu przedszkolnego oraz uczniów klas I- VIII  Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy, oraz dzieci przedszkolnych i uczniów klas I- VIII Zespołu Oświatowego w Krześlinie.

Eliminacje do przeglądu dla uczniów ZSP w Suchożebrach odbędą się dnia 15  grudnia 2022r.– przedszkole oraz oddziały przedszkolne (zerówki). 16 grudnia 2022r. – klasy I-VIII.

Przegląd na etapie gminnym zaplanowano na dzień 17 stycznia 2023r. Do etapu gminnego przeglądu zakwalifikowani zostaną laureaci pierwszego miejsca w każdej kategorii. Szczegóły w regulaminie. Zgłoszenia uczestników dokonują wychowawcy. Regulamin oraz karty zgłoszenia stanowią załącznik.

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia – etap gminny

Regulamin – etap szkolny

Regulamin – etap gminny