Nadeszła wiosna

Na początku kwietna nasi klubowicze poszerzali swoją wiedzę na temat wiosny i jej cech charakterystycznych.  Związku z tym nasze maluchy wraz z opiekunkami stworzyły gniazdo dla bocianów, które ozdobiło naszą salę. Kolejnego dnia dzieci uczestniczyły w zajęciach pt. „Głodna żabka” – rzut do celu. Dzieci miały za zadanie wrzucać kolorowe piłki do kartonu – żabki. Podsumowaniem kręgu tematycznego była praca plastyczna „ Wesoła żabka”, która polegała na wykonaniu postaci żaby z gotowych elementów oraz wykonaniu wiosennych kwiatów, wyklejaniu kontur wiosennych kwiatków kawałkami kolorowej bibuły.