„Kwiecień plecień, bo przeplata…” – kwietniowa ścieżka sensoryczna