Rekrutacja rok szkolny 2024/2025

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola, oddziału przedszkolnego (zerówki) oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
➡️Od 19.02.2024r. do 08.03.2024r.-Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
➡️Do 18.03.2024r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
➡️25.03.2024r. do godz. 12.00- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
➡️Od 25.03.2024r. do 04.04.2024r.- Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
➡️08.04.2024r. do godz. 12.00- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Wnioski dostępne na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.