» Witamy – WIOSNĘ

Witamy – WIOSNĘ

21 marca 2017 roku Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej z okazji pierwszego dnia wiosny otrzymał

od Pani Dyrektor Elżbiety Żelazowskiej symboliczny klucz do szkoły. Przez dwie godziny szkołą zarządzały nowe władze w składzie:
Dyrektor – Paulina Pawlak
Wicedyrektor – Justyna Trębicka
Wicedyrektor – Eliza Bielińska
Sekretarz – Daria Przygodzka
Sekretarz – Cezary Kruk
Sekretarz – Amelia Klewek