» 5 kwietnia 2017 kampania – Jesteś widoczny , jesteś bezpieczny.

5 kwietnia 2017 kampania – Jesteś widoczny , jesteś bezpieczny.

5 kwietnia 2017 r. kampania zawitała do Zespołu Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach. Kampania społeczna nosiła tytuł „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” promująca noszenie odblasków po zmroku i bezpieczeństwo na drodze, organizowana przez samorząd województwa mazowieckiego oraz WORD-Y z Mazowsza.

Na wstępie Dyrektor Szkoły Pani Elżbieta Żelazowska serdecznie przywitała przybyłych gości: Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego p. Dariusza Napiórkowskiego, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego p. Tomasza Jagodzińskiego i p. Mateusza Rokickiego. Wójta Gminy Suchożebry p. Jacka Świrskiego, zastępcę Naczelnika Ruchu Drogowego w Siedlcach p. podinspektora Krzysztofa Skupa, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach p. Jacka Kobylińskiego, zastępcę dyrektora WORD p. Marka Kordeckiego, zastępcę komendanta Miejskiej Straży Pożarnej w Siedlcach p. Waldemara Rosteka, komendanta Posterunku Policji w Mokobodach p. Artura Młotowskiego p. aspiranta sztabowego Janusza Cabaja, p. aspirant Edytę Barycką, Dzielnicowego Posterunku Policji w Mokobodach p. Jacka Mędzę, panów strażaków oraz nauczycieli i uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej i klas I-II Gimnazjum.

Następnie uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy i każda uczestniczyła w zajęciach promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego. W akcji wzięło udział 162 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-II gimnazjum.

Pierwsza grupa brała udział w zajęciach dotyczących prawidłowego zachowania się podczas jazdy na rowerze. Grupę tę prowadzili pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach. Przypomnieli uczestnikom zasady ruchu drogowego oraz jak prawidłowo zachowywać się podczas jazdy na rowerze pokonując przy tym specjalny rowerowy tor przeszkód. Taka jazda sprawiała uczniom wiele kłopotów. Niewątpliwą atrakcją dla uczniów była możliwość przejażdżki na symulatorze.

Druga grupa uczestniczyła w zajęciach z ratownictwa medycznego prowadzonego przez strażaków. Prowadzący uczyli jak udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Uczniowie ćwiczyli na fantomach, uczyli się reanimacji, opatrywania ran, a także poznali bezpieczną pozycję osoby poszkodowanej. Było przy tym mnóstwo emocji, pytań i wyjaśnień ze strony panów strażaków. Uczniowie otrzymali wiele cennych wskazówek.

Trzecia grupa miała pogadankę z policjantami z Ruchu Drogowego dotyczącą bezpieczeństwa na drodze, a także obejrzała film profilaktyczny pt. „… tak, chcę być bezpieczny”, opowiadający o podstawowych, ale jednocześnie najistotniejszych zasadach zachowania w różnych miejscach i sytuacjach.

Taka akcja była dobrą nauką i lekcją dla naszej młodzieży szkolnej.

Bardzo dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego za wsparcie działań edukacyjnych w zakresie wychowania komunikacyjnego i wdrożenia nawyków bezpiecznego zachowania się na drodze. Na koniec kampanii zaproszeni goście wręczyli uczniom zestawy odblaskowe zwiększające ich bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły.