» Nabór – nauczyciel wspomagający

Nabór – nauczyciel wspomagający

Dyrektor ZSP w Suchożebrach zatrudni nauczyciela wspomagającego do pracy z dzieckiem niedosłyszącym w klasie IV szkoły podstawowej w pełnym wymiarze zatrudnienia. Wymagane kwalifikacje: studia wyższe mgr lub podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna – surdopedagogika, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna, oligofrenopedagogika.

Oferty proszę składać na adres: Zespół Szkół Publicznych w Suchożebrach, ul. Siedlecka 6, 08 – 125 Suchożebry lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zspsuch@wp.pl w terminie do 31 stycznia 2021 r.

Szczegóły dotyczące oferty pracy >>>>>