Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach informuje, że rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Suchożebrach oraz do Szkoły Podstawowej w Suchożebrach będzie odbywała się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący , tj. od 06.03.2023 r. do 27.03.2023 r.

Wymaganą dokumentację (kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola, kartę zgłoszenia dziecka do szkoły, deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz załączniki) należy złożyć w wersji papierowej –  w zaklejonej kopercie z napisem „rekrutacja 2023/2024” w sekretariacie szkoły.

W załączeniu:

  1. Zasady naboru do przedszkola.
  2. Zasady rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej.
  3. Karta kontynuacji wychowania przedszkolnego.
  4. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.
  5. Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
  6. Karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.
  7. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola.
  8. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły.

Druki dostępne również w sekretariacie szkoły.