Zamówienia publiczne

1. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUCHOŻEBRACH O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000ZŁ.

a) REGULAMIN

b) ZAPYTANIE OFERTOWE

-Zapytanie ofertowe

Oświadczenie

c) FORMULARZE CENOWE

Formularz I

-Formularz II

-Formularz III

-Formularz IV

-Formularz V

-Formularz VI

-Formularz VII

-Formularz VIII

-Formularz IX

-Formularz X

-Formularz XI

-Formularz XII

-Formularz XIII

-Formularz XIV

-Formularz XV

-Formularz XVI

-Formularz XVII

-Formularz XVIII

d) FORMULARZE OFERTOWE

-Formularz 1

-Formularz 2

-Formularz 3

-Formularz 4

-Formularz 5

-Formularz 6

-Formularz 7

-Formularz 8

-Formularz 9

-Formularz 10

-Formularz 11

-Formularz 12

-Formularz 13

-Formularz 14

-Formularz 15

-Formularz 16

-Formularz 17

-Formularz 18


 

 1. Zapytanie ofertowe „Dostawa wyposażenia na potrzeby placówek oświatowych w ramach programu „Laboratorium przyszłości””
  a) zał. 1 – formularz ofertowy

  b) zał. 2 – specyfikacja
  c) zał. 3 – wzór umowy
  d) zał. 4 – zbiorcze zestawienie sprzętu
 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 3. Formularz asortymentowo-cenowy
 4. Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2020/2021 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. Zał. Nr 1 – mięso i przetwory mięsne

  4. Zał. Nr 2 – warzywa
  5. Zał. Nr 3 – owoce
  6. Zał. Nr 4 – nabiał i produkty mleczarskie
  7. Zał. Nr 5 – mrożonki i ryby
  8. Zał. Nr 6 – różne art. spożywcze
  9. Zał. Nr 7 – pieczywo
  10. Zał. Nr 8 – jaja
  11. Formularz Ofertowy – zał. Nr 9

  12. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu – zał. Nr 10
  13. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – zał. Nr 11
  14. Wzór umowy – zał. Nr 12
  15. Oświadczenie o grupie kapitałowej – zał. Nr 13
 8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 9. Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości
 10. Załącznik 1 – formularz
 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 12. Informacja o wyborze oferty
 13. Informacja z otwarcia ofert
 14. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2019/2020 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach                                                                                                                                                       1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. Zał. Nr 1 – mięso i przetwory mięsne
  4. Zał. Nr 2 – warzywa
  5. Zał. Nr 3 – owoce
  6. Zał. Nr 4 – nabiał i produkty mleczarskie
  7. Zał. Nr 5 – mrożonki i ryby
  8. Zał. Nr 6 – różne art. spożywcze
  9. Zał. Nr 7 – pieczywo
  10. Zał. Nr 8 – jaja
  11. Formularz Ofertowy – zał. Nr 9
  12. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu – zał. Nr 10
  13. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – zał. Nr 11
  14. Wzór umowy – zał. Nr 12
  15. Oświadczenie o grupie kapitałowej – zał. Nr 13
 1. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK  – Aktywna tablica
 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2018/2019 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. Zał. Nr 1 – mięso i przetwory mięsne
  4. Zał. Nr 2 – warzywa
  5. Zał. Nr 3 – owoce
  6. Zał. Nr 4 – nabiał i produkty mleczarskie
  7. Zał. Nr 5 – mrożonki i ryby
  8. Zał. Nr 6 – różne art. spożywcze
  9. Zał. Nr 7 – pieczywo
  10. Zał. Nr 8 – jaja
  11. Formularz Ofertowy – zał. Nr 9
  12. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu – zał. Nr 10
  13. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – zał. Nr 11
  14. Wzór umowy – zał. Nr 12
  15. Oświadczenie o grupie kapitałowej – zał. Nr 13
 5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy Ogłoszenia nr 318536.
 6. Informacja z otwarcia ofert – dotyczy Ogłoszenia nr 318536 – 2016 z dnia 2016-10-05 r.
 7. Ogłoszenie nr 318536 – 2016 z dnia 2016-10-05 r. <- plików z rozszerzeniem .rar nie można uploadować
 8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
  1. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 243994 – 2015 data 23.09.2015 r.
  2. Zmiana treści SIWZ
  3. Załącznik Nr 3 – różne artykuły spożywcze – załącznik po zmianie
 10. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach – przetarg 2.
  1. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach
  3. Formularz ofertowy 
  4. Formularz asortymentowo – cenowy – część nr 1 – Warzywa
  5. Formularz asortymentowo – cenowy – część nr 2 – Owoce
  6. Formularz asortymentowo – cenowy – część nr 3 – Różne art. spożywcze
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 12. Zawiadomienie o unieważnieniu w części nr 2 i nr 5 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 13. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół Publicznych w Suchożebrach.
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Zał. Nr 1- mięso i przetwory mięsne
  4. Zał. Nr 2 – warzywa i owoce
  5. Zał. Nr 3 – nabiał i produkty mleczarskie
  6. Zał. Nr 4 – mrożonki i ryby
  7. Zał. Nr 5 – różne artykuły spożywcze
  8. Zał. Nr 6 – pieczywo
  9. Zał. Nr 7 – jaja
  10. Załączniki do SWIZ – umowa